Droger och beroenden övrigt

Respektera mig – handbok för yrkesverksamma om våldsutsatta kvinnor i missbruk

Kvinnor som lever i missbruk utsätts ofta för våld, både av en partner och av okända män. I denna sk...

Från narkoman till nykter kvinna

“Kan du berätta för mig om dina erfarenheter från det att du blev drogberoende till dess du bl...

Dokumentation inom missbrukarvården

Med denna skrift vill CUS genom expertgruppen för missbrukarvård underlätta användningen av systemat...

Drogtecken

Sida om hur man kan tolka olika signaler för att förstå vilken drog en person är påverkad av. Förfat...

Hassela

Politisk organisation som vill förändra samhället så att människro kan leva ett gott liv. Verksamhet...

Andra drycker

Organisation med målsättningen att göra alkoholfria drycker kända och efterfrågade för att öka valfr...

Rapport: Avskaffa reviren – Alla behövs

Resultatet av Länsstyrelsen i Västra Götaland och Socialstyrelsens tillsyn om samverkan, boende och ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar