Droger och beroenden övrigt

Vården vill inte ta över fylleceller

Efter SVT:s granskning av dödsfall i polisens arrester har ledande politiker pratat om att flytta öv...

Tolvsteg även för dubbeldiagnoser

Flera tidigare studier har visat att tolvstegsprogram ofta fungerar för människor med beroendesjukdo...

Rattfylleristerna ska erbjudas hjälp

Rattfylleri är en av de största bidragande faktorerna till dödsolyckor i trafiken. Av alla trafikdöd...

Ny rapport om missbruk och ätstörning

Missbruk och ätstörning är allvarliga tillstånd som har flera gemensamma nämnare men också skillnade...

Skylla sig själv?

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningsmaterialet, “Skylla sig själv?”, som visar att...

U- FOLD: Unik satsning mot droger i Uppsala

Uppsala universitet, Länsstyrelsen, Uppsala läns landsting, Uppsala kommun, Polisen och en rad andra...

ASI-intervjun

ASI-intervjun används som instrument i utvärderingsstudier och som bedömnings- och uppföljningsmetod...

Christel Blondin och Jimmy Blondin gästbloggar

Välkommen till 2009 års oktoberblogg där Christel Blondin och Jimmy Blondin är gäster. Christel Blon...

På nära håll och på lång sikt

Forskning och utveckling inom området riskbruk, missbruk och beroende i Västra Götaland. Dokumentati...

Skall vi straffa syndare eller hjälpa människor?

Förbud betyder inte att bruket, och skadorna av alkohol, narkotika och tobak försvinner. Föreställni...

Lost Password

Register

Skip to toolbar