Doping

Dopning – för utseendets skull

Från att ha varit en företeelse inom främst idrotten har dopningen nått andra grupper i samhället. I...

Förteckning över dopningsmedel enligt dopningslagen

Förteckningen över vad som anses vara dopningsmedel enligt dopningslagen är avsedd som ett stöd i de...

Dopingjouren

Dopingjouren arbetar rikstäckande med telefonjour för att informera om doping. På hemsidan finns inf...

Fakta om dopingpreparat

Dopingjouren ger information om olika preparat och biverkningar. Här finns även fallbeskrivningar oc...

“De är esteter eller slagskämpar”

De två stora missbrukargrupperna av steroider består av vad vi kallar esteter och slagskämpar. Det s...

Ny bok: Mandom, mod och morske män

Missbruk av anabola androgena steroider, AAS, är idag mer utbrett än någonsin och preparaten säljs p...

De flesta steroidmissbrukare dör våldsamt

Personer som missbrukar anabola steroider har kortare medellivslängd än heroinmissbrukare. Dessutom ...

Dokumentation av seminarium om missbruk av hormonbaserade dopningsmedel

Genom ett samarbete mellan regeringens kommitté Mobilisering mot Narkotika och Justitiedepartementet...

Lost Password

Register

Skip to toolbar