Bostad övrigt

Boverket granskar boendesituationen för nyanlända

Boverket kartlägger just nu boendesituationen för nyanlända flyktingar. På flera platser i landet är...

Bostadsbrist – en av förklaringarna till ökat tryck på missbruksvården

Det blir allt svårare att få en plats för tvångsvård av missbrukare. En förklaring kan vara bostadsb...

Bostadsbristen tvingar socialtjänsten till dyra lösningar

Den stora bostadsbristen gör att allt fler sörmlänningar söker sig till socialtjänsten för akuta bos...

Bostadsbrist leder till fler sociala kontrakt

Enligt bostadsminister Mehmed Kaplan (MP) ligger problemet i att det byggs för lite billiga bostäder...

Regeringen satsar 3,2 miljarder per år på fler hyresrätter

Regeringen remitterar idag en förordning om ett investeringsstöd på 3,2 miljarder per år för att öka...

Bostadsbrist för unga ökar kraftigt

Antalet kommuner med bostadsbrist för unga har ökat kraftigt sedan förra året. I dag råder det brist...

Svårt gå vidare efter våld

Bostadssituationen får kvinnor att stanna i dåliga relationer. Till Alla kvinnors hus kommer utsatta...

Socialchefer med i samhällsbygget

Ökade klyftor och bostadsfrågan är stora framtidsfrågor som socialtjänsten inte kan lösa på egen han...

14 kommuner behöver inte ta emot fler flyktingar

14 kommuner hamnar på Migrationsverkets lista över vilka som inte ska behöva öppna fler asylboenden....

Lag utmanas för att fördela asylboenden

Varje vecka måste Migrationsverket skaka fram 1 000 boendeplatser åt asylsökande. Det mäktar man int...

Bostadsbrist ökar press på socialtjänst

Allt oftare är det brist på bostäder och inte sociala problem som gör att Malmöbor blir hemlösa. Sam...

Flyttkedjor löser inte akuta bostadsproblem

Bostadsbristen är akut. Egen bostad är en avgörande faktor för att fattiga personer ska kunna skapa ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar