Bokrecension

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

I samarbete med domare, utifrån egna erfarenheter och genom egen forskning har bokens författare arb...

Psykiatrin, tvånget och lagen. En lagkommentar i historisk belysning

Den psykiatriska vården har genomgått stora förändringar från äldre tiders hospital fram till våra d...

Andras barn – mina ungar

Allt fler barn och unga behöver få bo utanför sin egen familj under en kortare eller längre tid. Den...

Vår offentliga förvaltning

Politik och förvaltning är två sidor av demokratin. Den politiska makten används för att styra samhä...

Social mobilisering

Social mobilisering är sedan lång tid tillbaka ett viktigt inslag inom socialt arbete över hela värl...

Våld i hemmet – barns strategier

Den här boken handlar om barn som upplever våld i hemmet. Den baserar sig på 25 intervjuer med barn ...

Den svenska medlingsmodellen – till nytta för brottsoffret?

Medling vid brott är en form av konfliktlösning som innebär att brottsoffer och gärningsman träffas ...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar