Bokrecension

Den nya familjerätten

  Hur sker en bodelning? Vad innebär sambolagen? Hur upprättas ett testamente? År 1988 trädde ä...

Du Jag Vi – om att ha en förälder i fängelse

Den här boken är skriven till alla unga som har en viktig person i häkte eller fängelse, och till an...

Social dokumentation i handläggning och genomförande – med värdegrund och ICF

I januari 2015 trädde Socialstyrelsens skärpta krav på social dokumentation i kraft. Kraven innebär ...

Det yttersta ansvaret

När socialtjänstlagen infördes 1982 var målet att täppa till de sista hålen i välfärdsbygget. Social...

Social exkludering – perspektiv, process och problemkonstruktion

I den här antologin samlas 14 forskare som argumenterar för vikten av att studera det samtida social...

Levande socialt arbete – vardagsliv, sörjbarhet och sociala orättvisor

Vart är det sociala arbetet på väg? Har vi tappat bort det förebyggande arbetet till förmån för utre...

Att förstå psykos och schizofreni

Boken vill ge en kunskapsöversikt över varför vissa människor hör röster och har föreställningar om ...

Möta människor med rättshaveristiskt beteende – handbok för yrkesverksamma

Människor med rättshaveristiskt beteende anser sig ofta felaktigt och orättvist behandlade av sin om...

När brukare och patienter blir medskapare

Att ta tillvara den erfarenhetskunskap och det engagemang som finns hos brukare av kommunala välfärd...

Fragment

Hur ensamma är svenskarna och hur påverkar det deras välbefinnande? Vad tycker de om kärnkraften? Hu...

Familjerättsliga frågor inom socialtjänsten – En översikt över bestämmelser, ärenden och handläggning

Den här boken är en utveckling av Socialtjänstens familjerätt, som utkom 2009. Mycket har hänt sedan...

Vårdnad, boende och umgänge – samt verkställigheten av sådana avgöranden och överenskommelser

Vårdnad, boende och umgänge behandlar mycket utförligt reglerna i 6 och 21 kap. föräldrabalken. Boke...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar