Boende äldre

Archived: Allt fler äldre tvingas bo hemma

Allt fler äldre tvingas bo kvar hemma trots att de har rätt till plats på särskilt boende enligt bes...

Archived: Skärpt bemanning på äldreboenden

Regeringen skärper reglerna kring vilken bemanning som ska finnas på natten på särskilda boenden för...

Archived: Åsa Regnér: Fler äldreboenden är högt på regeringens agenda

Regeringen inför i år ett nytt investeringsstöd för fler äldreboenden, skriver äldreminister Åsa Reg...

Archived: Allt fler äldre med extrema hemtjänstbehov

Antalet personer med extrema hemtjänstbehov har ökat kraftigt de senaste åren. En av orsakerna är at...

Archived: Åsa Regnér: Det behövs mer bredd och flexibilitet på äldrebostadsområdet

“Även när krafterna minskar går det ofta att underlätta fortsatt kvarboende, men när det inte ...

Archived: Äldre får kämpa för plats på äldreboende

Det blir allt färre platser på äldreboenden medan de äldre bara blir fler. Siffror som SVT har tagit...

Archived: ”Nej till tvångsvård i hemmet för de äldre”

Även äldre människor måste få rätt till valfrihet. Den som vill bo kvar hemma skall självfallet få g...

Archived: Inför kommunalt bidrag för att anpassa äldres hem

Äldre kan bo kvar hemma längre om fastighetsägare får bidrag för att tillgänglighetsanpassa lägenhet...

Archived: Brist på äldreboende i 4 av 10 kommuner

Chansen för äldre att komma in på äldreboende har kraftigt försämrats jämfört med förra året i många...

Archived: Led salutogent och få personal och brukare som upplever sammanhang

Känslan av sammanhang definieras av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ofta nämns de ock...

Archived: Socialcheferna: Inte bättre äldrevård med fler regler

Det är en självklarhet att det ska finnas personal på äldreboenden nattetid och att våra äldre och a...

Archived: Kommunernas nej till regler hotar kvalitet och värdighet

Regeringen måste avgöra. Nu överlämnar vi förslaget till skärpta riktlinjer i äldre­vården. Kommuner...

  • 1
  • 2
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar