barn

RFMA inbjuder till konferens om spel och spelmissbruk

Vägar in i spelmissbruk och vägar ut ur missbruket - nya riktlinjer och behandlingsmetoder...

Konferens om våld mot barn

Våga se, Våga agera – en konferens om våld och övergrepp mot barn Psykiskt och fysiskt våld och sex...

Metoder för att stödja barn och föräldrar vid missbruk och beroende

Stödet till barn med missbrukande närstående kommer vanligen alltför sent i livet inte sällan beroen...

Frukostseminarium ”Flickor på flykt vad händer sen?”

Cirka en fjärdedel av alla ensamkommande barn som kommit till Sverige under 2017 är flickor. De fles...

Starkare rättigheter för barn i skyddat boende

Regeringen anser att barns rättigheter som följer med sin mamma till ett skyddat boende behöver bli ...

NPF för pedagoger i grundskolan

Välkommen till en kursdag om stöd och anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsätt...

Lost Password

Register

Skip to toolbar