Artiklar

Motiverande samtal vid smärta

De som lider av smärta ”parkerar” ofta livet i väntan på att den ska försvinna. Många patienter uppl...

”Utvärdering av sociala insatser kräver medverkan av folk från fältet”

Framgångsrika utvärderingar på socialtjänstens område är beroende av information från både forskare,...

Missbruk – Enstaka program kan minska visst riskbruk bland unga

Det är möjligt att förmå unga personer att dricka något mindre om exempelvis kommun, skola, polis oc...

Bedöms behov och ohälsa rätt?

En flora av olika formulär för diagnostik och behovs bedömning har införts och betalats av vård och ...

Äntligen en föreskrift som förebygger den sjuka stressen!

Den sista mars uppdateras Arbetsmiljölagen när dess nya föreskrift om organisatorisk och social arbe...

”Förändringen finns inom varje människa”

Motiverande samtal fungerar lika bra när någon blir slagen av sin partner som när någon söker ekonom...

”Jag blir en lyssnande samtalspartner”

En arbetslös man kommer till socialkontoret på Södermalm i Stockholm. Pengarna är slut, kylskåpet oc...

Hårt tryck på självmordslinje

Motiverande samtal fungerar väl för att förmå personer som överväger att ta sitt liv att söka hjälp....

”Lyssna i stället för att ge råd och argumentera”

Vi talar gärna om för andra vad som är bäst för dem, och börjar argumentera när de inte håller med. ...

”Återfall i drickande beror inte på bristande vilja”

Social stress är den vanligaste orsaken till återfall hos alkoholberoende personer, säger forskaren ...

Oanmälda hembesök mot fattigdom?

Hur hanterar samhället människors utsatthet? När Emma Stormdal i Bang 2013 skildrade en vardag utan ...

”Natten är full av jävelskap – men rymmer också stillhet”

Varje fredagsnatt beger sig Elise Lindqvist och några andra volontärer till Malmskillnadsgatan. Där ...

  • 1
  • 2
  • 6

Lost Password

Register

Skip to toolbar