arbetsmiljö

Frukostseminarium om sexuella trakasserier

Den 18 december bjuder Forte in till ett frukostseminarium om kunskapsläget kring sexuella trakasser...

Ny regelstruktur förenklar arbetsmiljöarbetet

Förslaget till hur arbetsmiljöreglerna ska sorteras och grupperas lägger grunden för Arbetsmiljöverk...

Kultur och humanisering

I slutet av april talade Eva Bojner Horwitz, kulturhälsoforskare kopplad till Uppsala Universitet oc...

Lost Password

Register

Skip to toolbar