Aktuella belopp

Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2016 – Meddelandeblad

Meddelandebladet informerar om de nya belopp som gäller för år 2016 i vissa statligt reglerade vårdr...

SiS inför enhetligare avgifter inom ungdomsvården

Från och med den 1 januari 2016 inför SiS mer enhetliga avgifter inom ungdomsvården för ungdomar som...

Nya patientavgifter 2015

Ett landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök primärvården och i den öppna specialiserade ...

Förändrade avgifter vid placering från 1 januari 2015

SiS har fattat beslut om vårdavgifter som börjar gälla den 1 januari 2015. Vissa avgifter har höjts,...

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 – Meddelandeblad

I det här meddelandebladet redovisar Socialstyrelsen några av de belopp som används för att beräkna ...

Kommunal: Bättre villkor i kommunal omsorg

Både sämre villkor och lägre löner. Fackförbundet Kommunal har jämfört arbetsvillkoren inom kommunal...

Koll på pengarna 2014

Här får du konkreta råd om hushållets ekonomi. Du får veta hur mycket som är rimligt att lägga ner p...

Nya patientavgifter 2014

Ett landsting har höjt avgiften för läkarbesök i primärvården och åtta har höjt avgiften för patient...

Meddelandeblad om fastställda belopp för högkostnadsskyddet 2014

Varje år med början 2014 ska Socialstyrelsen fastställa beloppen i högkostnadsskydden för läkemedel ...

Fastställda belopp i högkostnadsskydden och för avgiftstaket i slutenvården 2014 – Meddelandeblad

Socialstyrelsens meddelandeblad nr 10/2013 informerar om beloppen för högkostnadsskyddet 2014, både ...

Basbelopp för år 2014

För år 2014 har regeringen sänkt prisbasbeloppet med 100 kronor till 44 400 kronor, sänkt det förhöj...

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2014 – Meddelandeblad

I det här meddelandebladet redovisar Socialstyrelsen några av de belopp som används för att beräkna ...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar