ADHD

Psykiatrin brister i mångkulturell kompetens

Vuxna utan tillräckliga kunskaper i svenska kan inte få en neuropsykiatrisk utredning på sitt hemspr...

SBU riskerar att bli en hämmande kraft

SBU behöver en tydlig strategi för hur man sätter sina resultat i ett sammanhang, så att de inte ska...

Subventioner för adhd-läkemedel kan omprövas

Nu vill Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ompröva läkemedelssubventionen för de som får a...

Forskning om funktionshinder pågår nr4/2012

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap i Uppsalaskriver i detta nummer b.la. om undervisning...

Tidsskrift från CAN med temat: ADHD och missbruk

Det finns flera vetenskapliga studier som pekar på ett samband mellan ADHD och risken att utveckla m...

Attentionbloggen

Här lyfter vi fram sådant som berör personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i va...

Nytt kunskapscentrum för autism och ADHD invigs

På torsdag den 26 augusti öppnar Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders, KIND,...

ADHD hos barn och vuxna

Socialstyrelsen ger ut en kunskapsöversikt om ADHD. Uttalade problem med uppmärksamhet, överaktivite...

  • 1
  • 3
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar