ADHD

Ingen koppling mellan adhd-medicinering och drogmissbruk

I en nyligen publicerad studie visar forskare från Centrum för Primärvårdsforskning att det inte tyc...

”Mitt liv med ADHD” – filmer om att vara ung och ha AD(H)D

Riksförbundet Attention har gjort tre korta filmer om att vara ung och ha ADHD. Filmerna är skapade ...

Debatten om ADHD

Här på bloggen och i andra sammanhang diskuterats frågor som rör ADHD. Tonen är ofta hård. Det tror ...

Information för barn om ADHD, Asperger och Tourette.

Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till b...

UTBROTT – En film om ADHD, kriminalitet och missbruk

Den 22 maj hade filmen ”UTBROTT – En film om ADHD, kriminalitet och missbruk” premiär. Filmen ...

Tv-programmet Helt sjukt om ADHD

Del 6. Programmet tar upp adhd och gäster är Frank Andersson och Camilla Henemark.

Många intagna saknar vård för sin adhd

Endast en liten del av de intagna på landets fängelser som har konstaterad adhd får vård för sin fun...

Det finns alltid ett sätt. Lösningsfokus och ADHD.

Jag vet att medicin är till stor hjälp för många med ADHD och tycker inte att man ska ta bort den mö...

Jag hatar ADHD

En film om barn som fått diagnosen ADHD, medicinerats med Ritalina och går i specialklass. De får of...

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Den här artikeln är en intervju med två anställda vid Akademiska skjukhusets BUP-enhet i Uppsala.

Kaosklass – radioreportage om barn med särskilda behov i skolan

Tanken att alla barn ska inkluderas i “vanliga” klasser har präglat de senaste årtionden...

Barn- och vuxenstudier rörande verbala och ickeverbala förmågor hos människor med asperger och ADHD

Syftet var att göra en longitudinell analys av verbala och ickeverbala brister och deras inverkan på...

Lost Password

Register

Skip to toolbar