ADD

Jag hatar ADHD

En film om barn som fått diagnosen ADHD, medicinerats med Ritalina och går i specialklass. De får of...

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Den här artikeln är en intervju med två anställda vid Akademiska skjukhusets BUP-enhet i Uppsala.

Kaosklass – radioreportage om barn med särskilda behov i skolan

Tanken att alla barn ska inkluderas i “vanliga” klasser har präglat de senaste årtionden...

Barn- och vuxenstudier rörande verbala och ickeverbala förmågor hos människor med asperger och ADHD

Syftet var att göra en longitudinell analys av verbala och ickeverbala brister och deras inverkan på...

Psykiatrin brister i mångkulturell kompetens

Vuxna utan tillräckliga kunskaper i svenska kan inte få en neuropsykiatrisk utredning på sitt hemspr...

SBU riskerar att bli en hämmande kraft

SBU behöver en tydlig strategi för hur man sätter sina resultat i ett sammanhang, så att de inte ska...

Subventioner för adhd-läkemedel kan omprövas

Nu vill Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ompröva läkemedelssubventionen för de som får a...

Attentionbloggen

Här lyfter vi fram sådant som berör personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i va...

Nytt kunskapscentrum för autism och ADHD invigs

På torsdag den 26 augusti öppnar Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders, KIND,...

ADHD hos barn och vuxna

Socialstyrelsen ger ut en kunskapsöversikt om ADHD. Uttalade problem med uppmärksamhet, överaktivite...

Lost Password

Register

Skip to toolbar