ADD

Fler med adhd ska få bättre stöd

Nu gör vi en gemensam ansträngning att bredda kunskapen för att fler barn och vuxna med adhd ska få ...

Fler med adhd bör få en bättre fungerande vardag

Idag finns en samsyn om adhd och ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge fler barn och vu...

ADHD i skolan

Materialet i detta program har utvecklats i samarbete med patientorganisationen ADHD Europe och en g...

Webbsida ska göra det lättare att förstå adhd

I slutet av oktober lanserar Socialstyrelsen en samlad information på webben om adhd, ett verktyg so...

Ingen koppling mellan adhd-medicinering och drogmissbruk

I en nyligen publicerad studie visar forskare från Centrum för Primärvårdsforskning att det inte tyc...

”Mitt liv med ADHD” – filmer om att vara ung och ha AD(H)D

Riksförbundet Attention har gjort tre korta filmer om att vara ung och ha ADHD. Filmerna är skapade ...

Debatten om ADHD

Här på bloggen och i andra sammanhang diskuterats frågor som rör ADHD. Tonen är ofta hård. Det tror ...

Information för barn om ADHD, Asperger och Tourette.

Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till b...

UTBROTT – En film om ADHD, kriminalitet och missbruk

Den 22 maj hade filmen ”UTBROTT – En film om ADHD, kriminalitet och missbruk” premiär. Filmen ...

Tv-programmet Helt sjukt om ADHD

Del 6. Programmet tar upp adhd och gäster är Frank Andersson och Camilla Henemark.

Många intagna saknar vård för sin adhd

Endast en liten del av de intagna på landets fängelser som har konstaterad adhd får vård för sin fun...

Det finns alltid ett sätt. Lösningsfokus och ADHD.

Jag vet att medicin är till stor hjälp för många med ADHD och tycker inte att man ska ta bort den mö...

Lost Password

Register

Skip to toolbar