ADD

Grundkurs om NPF (Lund)

Välkommen till en grundkurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i Lund. Mål Målsättnin...

Grundkurs om NPF (Stockholm)

Välkommen till en grundkurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i Stockholm. Mål Målsä...

Grundkurs om NPF (Göteborg)

Välkommen till en grundkurs om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i Göteborg. Mål Målsät...

Lärare saknar kompetens att hjälpa barn med ADHD

Fyra av fem lärare tycker inte att deras utbildning gett dem kompetens nog att undervisa elever med ...

”Oacceptabla skillnader i behandlingen av adhd”

“Diagnosen adhd har ökat kraftigt de senaste 25 åren. Men skillnaderna i diagnostik och behand...

Materialet ADHD i skolan

Materialet ADHD i skolan är en resurs för föräldrar, vårdnadshavare och lärare i arbetet att stödja ...

Nytorpsmodellen – samordning för att lyckas inom NPF-området

Jag hade ingen aning om teoretiska begrepp på metoder och handlingar utan gjorde det som jag tyckte ...

Omognad kan bedömas som adhd

Barn som är födda sent på året har trettio procent större sannolikhet att få en adhd-diagnos jämfört...

Gemensam satsning ADHD

Idag finns en samsyn om adhd och ett tillräckligt vetenskapligt underlag för att ge fler barn och vu...

Personer med adhd dör oftare i förtid

Människor med adhd löper dubbelt så hög risk att dö i förtid, jämfört med personer utan denna diagno...

Stora skillnader i diagnostisering av adhd

De flesta som får en adhd-diagnos får också läkemedel. Men det finns betydande skillnader mellan län...

Arbetsterapeuten har ordet: appar som underlättar vardagen

Vår eminenta volontär tillika leg. arbetsterapeut, Anna Lindskog, delar med sig av några tips på app...

Lost Password

Register

Skip to toolbar