Share This Post

Socialt arbete och hälsa

Ta klagande patienter på allvar

Trots att sjukvården kvalitetssäkras via en rad olika åtgärder hör vi dagligen om människor som har råkat illa ut i sjukvården. Varje år uppkommer 100 000 vårdskador i Sverige, varav 3000 leder till döden.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar