Share This Post

Ekonomi / Socialt arbete

“Systemfel när välbärgade går före sjuka”

Vänsterpartiet får nu medhåll i vår analys av vårdvalet av den aktuella rapporten från Riksrevisionen: vårdvalet LOV gynnar dem som är friska och välbärgade på de sjuka och mindre bemedlades bekostnad.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar