Share This Post

Godman & förvaltare / Okategoriserade

Systemet med god man bör bli mer rättssäkert

Det finns uppenbara brister i rättssäkerheten idag när det gäller systemet med förvaltare och så kallade gode män. Människor bör ges möjlighet att själva vem som ska företräda dem om den egna förmågan brister. Det skriver Bino Drummond (M), ledamot i riksdagens civilutskott.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar