Share This Post

Arbete med familjer

Synlig men ändock osynlig

Synlig men ändock osynlig – om barn till utvecklingsstörda föräldrar är en bok om några av de svåraste ärenden socialtjänsten arbetar med. I boken studeras två ärenden ingående. Boken kommer från OFUS.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar