Share This Post

Leva med sjukdom

SWEDPOS – Svensk Förening för Psykosocial Onkologi och Rehabilitering

Ett av föreningens huvudsyften är att verka för hög kvalitet på psykologiskt och socialt stöd till personer som har eller har haft cancer och deras närstående. En förhoppning är att föreningens arbete skall bidra till att det psykologiska och sociala stödet till personer som drabbats av cancersjukdom och deras närstående prioriteras i samhället och vården, och att frågan om psykosocialt stöd och rehabilitering vid cancersjukdom kommer högt upp på beslutsfattares agenda.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar