Share This Post

Våld i nära relationer

Sveriges Kvinnojourers Riksförbund

Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, SKR, är riksorganisation för lokala kvinnojourer och andra organisationer som vill motverka mäns våld mot kvinnor. På hemsidan finns information om verksamheten och om misshandelns konsekvenser, boktips, fråge- och diskussionsmöjligheter mm.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar