Share This Post

Metoder

Sveriges kris- och katastrofpsykologiska förening

Föreningen är en sammanslutning för alla med intresse och engagemang för psykologiska, sociala och existentiella aspekter på människors reaktioner vid kriser och katastrofer.
På hemsidan finns information om föreningen och aktiviteter anordnade av föreningen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar