Share This Post

Barnkonventionen / Okategoriserade

Sveriges femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter om barnkonventionens genomförande under 2007-2012

I rapporten presenteras, i enlighet med kommitténs anvisningar, den utveckling och de förändringar som skett sedan föregående rapporteringstillfälle. Regeringens bedömning är att svensk lagstiftning över lag står i god överenstämmelse med barnkonventionen, men att tillämpningen ytterligare måste säkerställas.

Share This Post

2 Comments

 1. Jag blev chockad när jag läste att Barnrättskommiten vill att Sverige skall tillåta
  kvackare att utnyttja barn under 8 år. Det går ju tvärt emot de värderingar som
  de borde stå för. Tar Barnrättskommiten emot mutor från lobbyister för dessa
  kvackare? Det är chockerande att personer som representerar FN kan göra bort
  sig så. Hur ska man återfå förtroendet för FN efter detta?

  Det vore vansinne att göra Barnrättskonventionen till lag eftersom vi då skulle
  skriva på in blanco och få acceptera knasiga direktiv från dessa förmodligen
  korrupta personer. De är ju också en liten grupp som tillsatts på ett tveksamt
  sätt.

   

  Sverige skriver att de inte har några planer på att följa deras direktiv i denna fråga.
  Det är bra och vi måste behålla vår rätt att avvisa sådant som är oacceptabelt för oss.

  Reply
  • vad pratar du om? vem är kvackare och vad vill de göra med 8-åringar?

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar