Share This Post

Arbete med familjer / SocialNätet-Arkiv / Våld i nära relationer

Sveriges tillträde till Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

I den promemoria som i går sändes ut på remiss föreslås att Sverige ska tillträda Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (Istanbulkonventionen). I promemorian föreslås vidare att det inte längre ska behövas någon förhöjd risk för att utsättas för våld för att det ska vara möjligt att besluta om kontaktförbud avseende gemensam bostad. Det sist nämnda förslaget har sin grund i tillkännagivanden från riksdagen i denna fråga.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar