Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Sverige och Nya Zeeland bildar internationellt forum

Regeringarna i Sverige och Nya Zeeland tar idag ett gemensamt initiativ till bildandet av ett internationellt forum för utveckling av en sjukvård som följer allemansrättens principer. Allemansrätten inom hälso- och sjukvården innebär att vården ska ges på lika villkor och efter behov, styras demokratiskt och vara solidariskt finansierad.
Förslaget presenteras även närmare i en gemensam debattartikel.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar