Share This Post

Äldre

Sverige i världsklass i fråga om faktisk pensionsålder

Åldern då svenska förvärvsarbetande lämnar arbetslivet stiger. Den är nu drygt 63 år och ligger med detta i europatoppen efter Island.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar