Share This Post

Barnkonventionen / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

“Sverige bör ge barn som upplever att deras rättigheter kränks möjlighet att klaga till FN”

“Vi har stora förhoppningar på barnkonventionen som svensk lag. Vår förhoppning är också att regeringen redan nu förklarar hur lagen ska tillämpas, inte minst när det gäller de nya tidsbegränsade uppehållstillstånden.” Det skriver Inger Ashing och Elisabeth Dahlin, ordförande respektive generalsekreterare för Rädda Barnen.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar