Share This Post

Barn och ungdom

Svenskundervisningen för elever med utländsk bakgrund måste bli bättre

För att fler ska nå målen i skolan behöver elever med utländsk bakgrund ges bättre och effektivare svenskundervisning. Det är en viktig förutsättning för att fler ska kunna nå målen i skolan konstaterar Skolverket i årets lägesbedömning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar