Share This Post

Socialt arbete

Svenskarnas ohälsa kostar minst 120 miljarder per år

Folkhälsoinstitutet i ny rapport: Trots att färre svenskar röker och dricker har inte regeringens hälsomål uppnåtts. Kommunerna saknar ekonomiska incitament för att i de tidiga skolåren satsa på barns hälsa. Vi föreslår därför att regeringen på försök inför ”folkhälsofonder” för långsiktiga hälsoinsatser för barn och unga. Regeringen bör också, i likhet med Danmark, överväga att lagfästa kommunernas ansvar för folk­hälsan, skriver företrädare för Folkhälsoinstitutet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar