Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Svenska som andra språk underkänns

Ämnet svenska som andra språk är segregerande. Ta bort det och inför ett nytt, vidgat, svenskämne för alla i skolan. Det föreslår Myndigheten för skolutveckling i en rapport till regeringen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar