Share This Post

Försörjningsstöd / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Svenska forskare sprider kunskap om socialt arbete till Kina

Behovet av ett socialt välfärdssystem och utbildade socialarbetare växer snabbt i Kina. Inom en tioårsperiod förväntas landet behöva 1.4 miljoner högskoleutbildade socialarbetare. Svenska forskare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, samarbetar nu med universitet i Kina för att sprida kunskap om forskningsmetoder och socialt arbete som profession.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar