Share This Post

Socialt arbete

Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete

Svensk handledarförening i psykosocialt arbete är ett forum för erfarenhetsutbyte och för vidare professionalisering av handledarprofessionen. Föreningen har verkat sedan 1984 med syfte att skapa förutsättningar för kollegialt stöd och yrkesmässig utveckling.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar