Share This Post

Ensamkommande flyktingbarn / Placerade barn / SocialNätet-Arkiv / Utredning och insats

SvD granskar: Tusen barn placerades utan bedömning

“Vi hade ingen möjlighet att göra någon individuell bedömning som lagen kräver”, säger utvecklingssamordnaren Joachim Tevebring. I Malmö har över 1000 ensamkommande barn placerats i HVB-hem utan att en socialsekreterare träffat barnen – trots att svensk lag kräver att barnets behov måste ses över. SvD:s granskning av HVB-hem visar dessutom att boenden drivs utan tillstånd och att personal inte kontrolleras mot polisregistret, trots att lagen kräver det.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar