Share This Post

Arbetsmarknad

Svårt skadade glöms bort

I dag talas mycket om sjuka som ska rehabiliteras tillbaka till arbete. Samtidigt glöms de bort som bedöms inte kunna återgå till arbete, skriver företrädare för flera av de tyngsta handikapporganisationerna.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar