Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Svårt för socialtjänsten att rekrytera personal

I en gemensam rapport redovisar Länsstyrelserna och Socialstyrelsen resultaten från länsstyrelsernas tillsyn av socialtjänsten.
Tillsynen visar bl a att socialtjänsten nu har svårt att rekrytera personal till individ- och familjeomsorgen och att kommunerna har svårigheter att rekrytera familjehem och kontaktpersoner. Särskilda boenden för äldre läggs ned av besparingsskäl i många kommuner och socialtjänstens handläggning kritiseras ofta.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar