Share This Post

Arbetsmarknad

Svårt för handläggarna tolka riksdagens nya lag

Försäkringskassans generaldirektör går in i debatten om sjukförsäkringen: Tolkningen av den nya lag som riksdagen beslutade om före jul är inte självklar. Efter den debatt som blossade upp om behandlingen av cancersjuka, har vi dragit slutsatsen att vi mer aktivt behöver föra ett samtal om hur Försäkringskassan tolkar och tillämpar gällande lag. När ska det betraktas som ”oskäligt” att pröva någons förmåga mot den reguljära arbetsmarknaden? Vilka ska ses som så ”allvarligt” sjuka att de har rätt till sjukpenning utan tidsgräns? Det är extra viktigt att redovisa hur vi resonerar eftersom många fått utstå mycket oro den senaste tiden. Den nya lag som riksdagen antog före jul innebär att något fler kommer att ha rätt till sjukpenning. Samtidigt ska inte betydelsen av den överdrivas, skriver Adriana Lender.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar