Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv

Svårt att följa upp privat välfärd

En stor del av den svenska välfärden sköts av privata utförare. I ett forskningsprojekt som leds från Uppsala analyseras styrningen av privata välfärdstjänster. Målet är att se hur den kan bli bättre.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar