Share This Post

Äldre / SocialNätet-Arkiv

Svårare för kvinnor att få hemtjänst

De äldsta kvinnorna har drabbats hårdast av nedskärningarna inom hemtjänsten. Det gäller de som är 80 plus och som bor ensamma. För både kvinnor och män gäller att chansen att få hemtjänst minskat med 30 procent på 15 år.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar