Share This Post

Förskola och skola / Psykisk hälsa & demens / SocialNätet-Arkiv

Svaga elever löper större risk för demens

Dåligt betyg i 10-årsåldern visar sig vara en viktig indikator för risken att senare i livet utveckla demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom. Det visar två svenska studier.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar