Share This Post

Socialt arbete och hälsa / Suicidalitet

Suicidprevention och efterlevandes stöd (SPES)

SPES är en riksorganisation för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt liv. Målet är att ge stöd till närstående, att verka preventivt och öka kunskapen i samhället om suicidproblematiken. På hemsidan finns information om verksamheten och möjlighet att chatta med andra.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar