Share This Post

Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Suicidalitet

Suicide Rescue

Suicide Rescue är en helt ny organisation som arbetar nationellt för att förebygga självmord bland barn, ungdomar, unga vuxna, vuxna och våra äldre. Eftersom självmord inte minskar bland barn- och ungdomar på samma sätt som hos vuxna, samtidigt som den psykiska ohälsan bland barn ökar är det där vi i första hand vi vill sätta in insatserna.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar