Share This Post

Metoder / Utredning och insats

Studiematerial för BBIC-utbildning

Nu finns en mapp med studiematerial tillgänglig för BBIC-utbildning. BBIC, Barns behov i centrum, syftar till att stärka barns och ungdomars ställning i den sociala barnavården, vilket också står i samklang med FN:s barnkonvention.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar