Share This Post

Förskola och skola / SocialNätet-Arkiv / Stress och utbrändhet

Stress påverkar elevers hälsa

Huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Det är några av bieffekterna över elever som stressas av skolarbete. Värst är situationen för flickor där nästan sju av tio som känner stress även har psykosomatiska besvär.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar