Share This Post

Psykiatri

Stort behov av grundutbildning för baspersonal

Psykiatrin och socialtjänsten har stort behov av baspersonal som genomgått en grundutbildning. Men en sådan finns inte i dag. Därför uppmanar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) regeringen att genast ta fram en grundutbildning.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar