Share This Post

Barn och ungdom - droger / Droger

Storstädernas satsning mot cannabis

Under åren 2012–2015 satsar de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö gemensamt mot cannabis i projektet Trestad2 som syftar till att motverka den höga cannabisanvändningen i storstäderna och den liberala attityden när det gäller cannabis. Det här är en dokumentation från konferens 6 maj 2015, arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs Stad.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar