Share This Post

Migration / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Större risk för flykting drabbas av psykos

Flyktingar löper en väsentligt högre risk att drabbas av psykos, jämfört med andra utrikesfödda och övriga svenskar, visar en ny studie. Fyndet tyder på att traumatiska upplevelser ökar risken för schizofreni.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar