Share This Post

Barn och ungdom / Fulltextmaterial / SocialNätet-Arkiv / Utredning och insats

Stora skillnader i socialtjänstens stöd till barn

Länsstyrelserna presenterar idag en riksomfattande tillsyn av den sociala barn och ungdomsvården. Resultaten visar på stora skillnader i utbud, kvalitet och rättssäkerhetskrav mellan olika kommuner. Socialtjänstens stöd till barnen och deras familjer beror i hög grad på var barnet bor.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar