Share This Post

Organisering och finansiering / Socialpolitik / Socialt arbete

Stora förändringar har inte rubbat tilliten

Är tilliten till samhällets institutioner hotad? Kritiska debattörer letar syndabockar i form av orättvisa myndigheter, nedskärningar, inkomstklyftor, invandring och värnpliktens avskaffande. Men jämfört med 1980-talet är det slående hur stora förändringar Sverige genomgått utan att tilliten har rubbats, skriver välfärdsforskaren Andreas Bergh.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar