Share This Post

Föräldraskap / Metoder

Stor satsning på förbättrat stöd till föräldrar

Forskare vid MDH har inom ramen för ett samverkansprojekt mellan högskolan och kommuner och landsting i Mälardalen, tagit fram ett nytt arbetsverktyg som ger goda förutsättningar för bättre stöd till föräldrar som är i kontakt med kommunernas socialtjänst.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar